Slide
Hege's Sosial- og Vergetjenester tilbyr tilsynsoppgaver etter barnevernsloven
Slide
Formålet med tilsyn er å sikre tilfredsstillende omsorg for barn i fosterhjem
Slide
Hege's Sosial- og Vergetjenester tilbyr også vergeoppdrag etter vergemålsloven
Slide
Det kan oppnevnes verge for den som trenger hjelp til å ivareta sine egne interesser

 

Heges Sosial- og Vergetjenester tilbyr tilsynsoppgaver etter barnevernsloven.

Formålet med tilsyn er å sikre tilfredsstillende omsorg for barn i fosterhjem.

 

Og Heges Sosial- og Vergetjenester tilbyr også vergeoppdrag etter vergemålsloven.

Det kan oppnevnes verge for den som trenger hjelp til å ivareta sine egne interesser.

 

TILSYN

Formålet med tilsynet er å føre kontroll med at barnet får tilfredsstillende omsorg i fosterhjemmet og at de forutsetninger som ble lagt til grunn for plasseringen blir fulgt opp.

Tilsyn er således en kontroll med fosterhjemmet som kommer i tillegg til den kontroll med fosterhjemmet som barneverntjenesten selv skal utføre, jf. kap. 11.

+ Se mer

VERGE

En verge ivaretar interessene til en person som enten er mindreårig, eller som har fått oppnevnt verge, og handler på dennes vegne. Det kan oppnevnes verge for den som trenger hjelp til å ivareta sine egne interesser, enten økonomisk eller på annen måte.